Технически паспорт на сгради – още едно нововъведение със задължителен характер. Според експертите в областта на благоустройството и регионалното развитие тази стъпка е належаща. Належаща, защото много от сградите, в които живеем, не са технически изправни и съответно не са максимално безопасни. Належаща, защото често купуваме жилища на безбожни цени, а се оказва, че струват на половината на обявената цена.

Къде ще бъде съхраняван, след като бъде издаден, всеки технически паспорт на сгради? Към момента се предвижда това да става в единен публичен регистър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Ако анализираме ситуацията, ще установим,

Че всъщност изискването всяка сграда да има технически паспорт не е ново. Напротив. Още през 2006 – 2007 г. се гласува и утвърждава Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите. Тяхната цел е да доказват черно на бяло, че строежите са технически изправни и не създават риск за живеещите в тях. Ето какво се споменава в самата Наредба:

  • Технически паспорт на сгради се съставя и за нов строеж, и за съществуващ строеж;
  • В първия случай, когато сградата се въвежда в експлоатация, паспортът удостоверява нейното състояние;
  • Във втория случай, когато сградата отдавна се използва, паспортът налага актуализация на информацията относно настоящото ѝ състояние.
  • Всеки технически паспорт на сгради трябва да се обнови, актуализира при извършване на дейности, изискващи разрешение за строеж.

Друг е въпросът дали това е масова практика, или тепърва ще започне съставянето на тези паспорти. Ако собствениците на сградите не са извадили такива навреме, до 2022 г. ще се наложи да го направят.

Информация за какво трябва да включват всеки технически паспорт на сгради.

В тях трябва да се упоменават безопасността при пожар, механичното съпротивление, устойчивостта, защитата от шум. Освен това трябва да има данни за хигиената и здравето, за безопасността при експлоатацията на строежа. В характеристиките, включен в паспорта, са тези за икономията на енергията и тополосъхранението и др.

Както се подразбира, това на практика са най-важните сведения относно сградите, в които живеем. Не бива да гледаме на тях като на каприз, а по-скоро като доказателство и източник на спокойствие.

Разбира се, не е възможно всички да сме на едно мнение

Дори в пространството сякаш надделяват негативно настроените хора, за които технически паспорт на сгради е излишно финансово бреме. В известен смисъл може и да е такова, но ако нещата са били свършени по-рано, сега нямаше изобщо да се дава такава гласност на темата.